Pomimo polepszenia sytuacji na rynku pracy w Polsce nadal dużo bardziej opłacalne, jest wykonywanie tej samej pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Najkorzystniejsze z finansowego punktu widzenie jest prowadzenie działalności na własny rachunek. Wiąże się to jednak z koniecznością prowadzenia księgowości zgodnej z  obowiązującymi przepisami.

Urząd skarbowy w Niemczech

Bez względu na miejsce naszego przebywania i prowadzenia działalności w każdym kraju panują nieco inne przepisy. Obecnie prawodawstwo Unii Europejskiej ujednoliciło wiele przepisów w swoich granicach, jednak na wielu polach państwa podejmują samodzielne decyzje w sprawach własnych przepisów. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Niemiec musimy dostarczyć do urzędu skarbowego wiele danych księgowych dotyczących naszego przedsiębiorstwa. Zobowiązani jesteśmy do składania deklaracji rocznych sporządzone na podstawie naszego bilansu rocznego. Wynik finansowy naszej firmy  w Niemczech możemy ustalić na podstawie rachunku zysków i strat albo rachunku przychodów i rozchodów, uzależnione jest to od wielkości firmy, jaką prowadzimy.

Księgowość w Niemczech      

Ustawodawca w Niemczech nie wymaga, by prowadząc przedsiębiorstwo korzystać z usług wykwalifikowanego biura księgowego. Jednak samodzielne prowadzenie takiej księgowości wymaga od podatnika oprócz znajomości przepisów, także biegłego posługiwania się językiem niemieckim. Bez tego po pierwsze nie ma możliwości dokładnego zapoznania się z przepisami, po drugie stanowi to ograniczenie w razie jakiekolwiek pomyłki w możliwości wyjaśnienia sprawy w urzędzie skarbowym. Możemy liczyć na pośrednictwo w rejestracji firmy w Niemczech, jednak nikt lepiej niż dobra księgowa z językiem niemieckim nie pomoże nam w załatwieniu formalności z fiskusem.

Okres przechowywania dokumentacji.

W Polsce  wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej takie jak:

  • księgi podatkowe
  • faktury, rachunki
  • ewidencje

przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym mieliśmy ostateczny termin zapłaty wynikającego z rozliczenia podatku. Niemieckie prawo jest w tym zakresie mniej łaskawe, dokumenty takie jak:

  • księgi
  • rejestry
  • dokumenty związane z inwentaryzacją
  • bilanse
  • rachunki i faktury
  • dokumenty celne

Prowadząc działalność na terenie Niemiec jesteśmy zobowiązani przechowywać te dokumenty przez dekadę od zakończenia roku, którego dotyczą. Pozostałe dokumenty niewymienione w wykazie mamy obowiązek przechowywać przed 6 lat.

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Zamknięcie roku obrotowego skutkuje koniecznością złożenia sprawozdania finansowego. W Niemczech okres, jaki mają na to przedsiębiorcy jest zróżnicowany, uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe mają na sporządzenie sprawozdania 12 miesięcy po zamknięciu roku obrotowego, ujętego w sprawozdaniu. Spółki kapitałowe małej wielkości mają na to 6 miesięcy, średnie i duże firmy tylko 3 miesiące. Co także jest odmienne od prawa obowiązującego w Polsce, u nas nie jest to uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa.

Firma w Niemczech  jest najczęściej opłacalnym pomysłem. Musimy jednak pamiętać, że rejestrując działalność w Niemczech musimy spełnić kilka wymogów. Przy wybranych branżach musimy mieć adres do wysyłek i zwrotów, najczęściej wiąże się to z wynajmem biura w Niemczech. Jeżeli chcemy rozliczać się z niemieckim fiskusem musimy także posiadać niemiecki meldunek. Jeżeli nasze zdolności w dziedzinie przepisów rachunkowych obowiązujących na terenie Niemiec są ograniczone, a znajomość języka jest na średnim poziomie, korzystniejsze dla nas będzie powierzenie prowadzenia rachunkowości wykwalifikowanym księgowym.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Telefon

+ 48 665 272 611

Adres:

Kleine Friedensstraße 24, 15328 Küstriner Vorland,
OT Küstrin - Kietz